Phone joke by Jason Cassar

  avatar
  Guest
  Guest

  Phone joke by Jason Cassar Empty Phone joke by Jason Cassar

  Post  Guest on Wed Nov 18, 2009 3:17 pm

  Subject: Cajta bil mobile Fuq membri tal ssm gozo u malta.

  Huti l gheziez,


  Bhal ma tafu illum kien hemm gurdien zejr bil mustacci twal (f'kelma ohra mustaccun) li irrejpjalna l linji tal mobile gheziez ghal qalbna. Dan hu mod gdid ta rape fuq s socjeta avanzata tal lum.

  Imma nsomma bla bla..... Din c cajta minn hawn nejdlu prosit ghat tahwid u konfoffi li nqalew imma nsomma min igerger minn hawn, min jidej minn hemm, min jokrob fis sodda u minn jahtaf lokkazzjoni biex jiskarta naqra mix xol (no coments fuq din ta lahhar)

  nigu ghall punt. Minn naha tijej u tas segretarja tijej pauline naccettaw din ic cajta avolja naqra goffa u jekk narawa minn kull anglu huwa sinjal tajjeb ghax jin nemmen li meta bnidem jiccajta mijak ifisser li jirrespettak. jekk ma jkunx jahmlek lanqas biss ikelmek.

  U haga ohra. bhal ma jejd l malti.... kull deni hudu b'gid!!! bdin ic cajta li l gurdien mustaccun ghamlilna giet skoperta mezz ta kumunikazzjoni idejali biex bejnitna l membri inkunu nistew inwasslu xi ahbarijiet jew flash news lil xulxin bla ebda spejjes pero dejjem iridu ikunu genwini u mhux jintbatu fuq isem haddihor bhal ma gara illum.

  Prosit Jason - - (PS ahjar x darba tigi ghal x laqa milli toqod tilab bil PC)keep up the good work!!


  lol! lol! lol! lol! lol! (

   Current date/time is Wed Apr 08, 2020 6:30 pm